Over Stichting Ondernemend Oekraïne

Gedurende eind 2022 en de eerste helft van 2023 is het idee ontstaan om Oekraïense vluchtelingen in Deventer en omgeving de gelegenheid te bieden om in Nederland hun eigen bedrijf op te richten. Om dit te kunnen faciliteren is in de zomer van 2023 de Stichting ‘Ondernemend Oekraïne’ opgericht, die de scholings- en begeleidingsactiviteiten ter hand heeft genomen.

De uiteindelijke doelstelling is hierbij dat zodra de situatie dit toelaat, het bedrijf kan worden verplaatst naar Oekraine, veelal met behoud van de in Nederland opgebouwde klandizie, en daar verder kan worden uitgebouwd. Dit moet helpen om de wederopbouw van het land te helpen versnellen en de Oekraïners een beter toekomstperspectief te bieden.

De Stichting wordt financieel ondersteund door de Gemeente Deventer. De Koninklijke Landmacht ondersteunt de Stichting door het beschikbaar stellen van coaches vanuit het team van reservisten.